日本語 Japanese | 英語 English

標本 | KUZ:KUZ:R39024 | 詳細

戻る

データセット

京都大学動物系統学研究室DNAバーコード証拠標本

画像

標本画像 R39024 1
標本画像 R39024 2

塩基配列

領域COI
DDBJ登録番号
BOLD登録番号

KUZ:KUZ:R39024:COI>
CACCCTTTACTTAATCTTCGGTGCTTGAGCAGGGATAGTAGGCACCGCCCTAAGTCTACTAATT
CGAGCCGAACTGAGTCAGCCCGGGAGTCTATTAGGCGATGATCAAATCTATAATGTAATTGTCA
CCGCACATGCATTCGTAATGATCTTTTTCATAGTAATGCCAGTTATAATTGGAGGATTTGGAAA
CTGGTTAGTCCCCTTAATAATCGGGGCCCCGGATATAGCGTTTCCTCGAATAAATAATATAAGC
TTCTGACTCCTGCCCCCATCATTCCTCCTACTTCTTGCGTCATCCGGCGTAGAAGCTGGCGCTG
GTACAGGATGAACTGTGTACCCGCCACTAGCTGGAAACTTGGCCCACGCAGGTGCCTCAGTCGA
CCTCACTATCTTTTCACTACACCTTGCTGGGGTATCATCAATTCTTGGCGCCATCAACTTCATT
ACAACCTGCATTAATATAAAACCCCCAACTATAACCCAGTACCAAACACCCCTATTTGTGTGAT
CCGTATTAATTACAGCAGTACTTCTACTGCTATCCCTACCGGTTCTTGCTGCCGGTATTACAAT
GCTGCTAACGGATCGAAACTTAAATACCTCATTCTTTGATCCTGCCGGAGGGGGAGACCCGGTA
CTATACCAACACCTCTTC

領域cytochromeb
DDBJ登録番号
BOLD登録番号

KUZ:KUZ:R39024:cytochromeb>
CTTCGGCTCGCTACTGGGGGTGTGCCTTATTACACAAGTATTAACAGGCCTATTCCTAGCCATG
CACTATACAGCAGATATTTCCTCTGCCTTCTCCTCCGTCGCCCACATCTGTCGAGACGTACAAT
ACGGCTGACTTATCCGAAACCTACACGCCAATGGCGCATCCATGTTCTTCATTTGCATTTACCT
CCACATTGGACGGGGCCTTTACTACGGCTCATACATATATAAAGAAACCTGAAATATTGGGGTA
GTTCTCCTACTTCTAGTAATGGCAACAGCATTTGTGGGATACGTTCTTCCATGAGGACAAATAT
CCTTCTGAGGCGCAACCGTAATTACAAACCTATTATCAGCAATCCCGTACATTGGTACAAGCCT
AGTAGAGTGAATCTGGGGGGGATTCTCCGTAGATAACGCAACTCTCACCCGATTTTTCACATTC
CACTTCCTCCTGCCTTTCGCCGTCATGGGGGCTTCAATAATCCACCTAATGTTCCTCCACGAAA
CAGGATCAAACAACCCAACTGGACTAAACTCAAACACGGACAAAATCCCATTCCACCCGTATTA
CACGTACAAAGACCTCCTAGGACTCACTATTATATTATTCTTCCTCCTACTCCTCGCCCTATTC
GCACCAAATCTTCTAGGTGACCCAGACAATTTTACCCCAGCAAACCCCCTAGTAACCCCTCCCC
ACATCAAACCAGAATGATACTTCCTGTTCGCATACGCCATTCTCCGCTCCATTCCAAATAAGCT
TGGGGGCGTCCTAGCCCTCTTATTCTCAATCCTAGTACTCCTAACAATCCCACTACTACACACA
TCTAAACAACGAAGCAACACCTTCCGCCCAATCTCACAAATTATATTCTGAACACTTATCTCAA
ACATCATTATTCTC

領域mitochondrialLSUrRNA
DDBJ登録番号
BOLD登録番号

KUZ:KUZ:R39024:mitochondrialLSUrRNA>
TGTCTTCTAAATAAAGACCAGTATGAACGGCTAAATGAGGACAAACCTGTCTCTTGCAACCAAT
CAGTGAAACTGATCTCCCGGTCCAAAAGCCGGGATAACCCCATAAGACGAGAAGACCCTGTGGA
GCTTGAAACAAGCTACTATGCACCACACAAGCTGCAACTAGTAGGCAGTTTTAAGTTGGGGCGA
CTTCGGAACCAAAAAAAACTTCCGAGCACAGAACCACCCACTCTTACCAAGACTAACAAGTCAA
AGTCAAAAACGACCCAGTAACACTGATCAACGAACCAAGTTACCCCAGGGATAACAGCGCCATC
TTCTTCAAGAGTTCATATCGACAAGAAGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACACCCCAAT
GGTGCAGCCGCTATTAAAGGTTCGTTTGTTCAACGATTAATAGT

領域mitochondrialSSUrRNA
DDBJ登録番号
BOLD登録番号

KUZ:KUZ:R39024:mitochondrialSSUrRNA>
GCTCAGCCATAAACTATGGTAGTGTAATCACAATACTACCCGCCAGAGAACTACAAGTGAAAAA
CTTAAAACTCCAAGGACTTGGCGGTGCTCCACATCAACCTAGAGGAGCCTGTCCTATAATCGAT
AATCCACGTTCCACCCTACCACCTTTTGCCCTCAGCCTATATACCGCCGTCGTCAGCCTACCTT
CTGAAAGAAGCACAGTAAGCAAAACAGTTATTAACTAGCACGTCAGGTCAAGGTGTAGCACATA
AGGTGGAAGAGATGGGCTACATTTTCTGCCACAGAAAACACGAACAGCCTAATGAAACTTAGAC
CAAAAGGCGGATTTAGCAGTAAGACAAGCAAGAAACCCTGTCTTAAACCCGCTCTGGAGCGCGC

詳細

機関コードKUZ
コレクションコードKUZ
カタログ番号R39024
採集者標本番号
界(和名)動物界
界(学名)Animalia
門(和名)脊索動物門
門(学名)Chordata
綱(和名)爬虫綱
綱(学名)Reptilia
目(和名)有鱗目
目(学名)Squamata
科(和名)トカゲ科
科(学名)Scincidae
亜科(和名)トカゲ亜科
亜科(学名)Scincinae
族・連(和名)
族・連(学名)
属(和名)トカゲ属
属(学名)Plestiodon
亜属(和名)
亜属(学名)
種小名finitimus
種内分類群ランク
種内分類群
学名Plestiodon finitimus
著者Okamoto et Hikida, 2012
和名ヒガシニホントカゲ
別名
亜種範囲など
同定者(日本語)岡本卓
同定者(英語)T. Okamoto
同定年月日2012/08/23
分類備考採集時の同定:ニホントカゲ Eumeces japonicus
国名(日本語)日本
国名(英語)Japan
採集地(日本語)長野県安曇村
採集地(英語)Azumi, Nagano Pref.
大陸(日本語)
大陸(英語)
海洋(日本語)
海洋(英語)
諸島(日本語)
諸島(英語)
島(日本語)
島(英語)
都道府県(日本語)長野県
都道府県(英語)Nagano
郡(日本語)
郡(英語)
市区町村(日本語)安曇村
市区町村(英語)Azumi Village
詳細地名(日本語)
詳細地名(英語)
その他地名(日本語)
その他地名(英語)
標高
水深
緯度経度36.1750 N, 36.1750 E
測地系WGS84
緯度経度オリジナル
フィールド番号
地点備考
性別
採集年月日(はじめ)1996-08-14
採集年月日(おわり)1996-08-14
採集者(日本語)
採集者(英語)
タイプ標本情報
採集方法(日本語)
採集方法(英語)
ライフステージ(日本語)
ライフステージ(英語)
生態情報(日本語)
生態情報(英語)
保存方法(日本語)ホルマリン固定,70%エタノール液浸
保存方法(英語)Fixed in Formalin, preserved in 70% ethanol
組織標本機関コード
組織標本コレクション番号
組織標本カタログ番号
備考(日本語)Okamoto et al. (2006, Zool. Sci., 23:419-425);Okamoto & Hikida (2009, J. Zool. Syst. Evol. Res., 47:181-188);Okamoto & Hikida (2012, Zootaxa, 3436:1-23)
備考(英語)Okamoto et al. (2006, Zool. Sci., 23:419-425);Okamoto & Hikida (2009, J. Zool. Syst. Evol. Res., 47:181-188);Okamoto & Hikida (2012, Zootaxa, 3436:1-23)

戻る

Ruga-specimen system created by Utsugi Jinbo (National Museum of Nature and Science)